Her ses indlæg fra følgende kategori:

Reportage fotos
High Chaparral

High Chaparral

High Chapar­ral er en tema­park med western tema. Hele parken er indret­tet som en gammel wester­nby. Byen er befol­ket af udklædte skue­spil­ler som gæsterne inter­a­ge­rer med. Men også gæsterne kommer i fuld udklæd­ning. Det giver en virke­lig auten­tisk stem­ning...
Mosetræf i jagthuset

Mosetræf i jagthuset

Den 18 juni 2017, var der mose­træf i Utter­s­lev mose. Jeg besøgte Mose­hu­set, som tilhø­rer Stor­kø­ben­havns Jagt­for­e­ning. Her kunne man se en hjort der var skudt tidligt om morge­nen. Hjor­ten var alle­rede ‘bræk­ket’, men den blev skin­det og parte­ret så...
Middelaldermarked i Valby

Middelaldermarked i Valby

Jeg var afsted på middelal­der­mar­ked i Valby. Her fik jeg mange gode bille­der af de mange udklædte medvirkende Foto­graf: Kåre Buje Model: diverse optræ­dende på middelal­der­mar­ke­det...