Så var vi ude at tage bil­le­der til SoMe for MANIA-Copen­ha­gen. Den søde Micha­ela var model, og loka­tion var Kon­ge­lunds­for­tet på Ama­ger. 

Der skul­le laves for­skel­li­ge fotos, som skal bru­ges i for­bin­del­se med kampag­ner på face­book. Nog­le skal bru­ges sam­men med tekst, andre skal give stem­ning til en tekst. Bil­le­der­ne bli­ver retou­che­ret når de skal bru­ges, så her er de bare pre-redi­ge­ret. Besæ­rin­gen skal også redi­ge­res alt efter hvad bil­le­det skal bru­ges til. 

 

Foto­graf og retou­che: Kåre Buje
Model og MUA: Micha­ela Sol­dal
Kostu­me: Maniacopenhagen.dk