Kunsten at lave 3D klichéer

En Kli­che bru­ges til at præ­ge papir, så det er høje­re nog­le ste­der end andre, som man ser det på fx ciga­ret­pak­ker, vin-eti­ket­ter og kar­ton-emba­la­ge..
Hos Drey­er-kli­che i Her­lev, har jeg teg­net og omsat teg­nin­ger til 3D, i ART-CAM og efter­føl­gen­de pro­gram­me­re­de fræ­se­ba­ner­ne. 3D kli­che­er bli­ver fræ­set i mes­sing på cnc maski­ner. der­u­d­over bli­ver der lavet mod­tryks­kli­che som laves i resin.

Neden­stå­en­de er nog­le udvalg­te eksemp­ler på kli­che­er jeg har lavet. De “fejl” der ses på bil­le­der­ne er fejl i 3D-PDF filer­ne, og kom alt­så ikke med da de blev fræ­set.