Her er to pro­dukt­bil­le­der af Mori­ta­kas 24cm kok­kek­niv.
Kni­ven er hånds­me­det på gam­mel­dags facon, med ham­mer, i Japans æld­ste æld­ste smed­je, som var grund­lagt en gang i 1290’erne. En sme­de der har lavet samu­rai sværd i det fine­ste stål. Nu laver de kun køk­kenk­ni­ve, men det gør de til gen­gæld også med stor suc­ces. Den er skabt af det fine­ste car­bon-stål, som nok ruster hur­tigt, men som også er van­vit­tig hårdt og let at sli­be skar­pt. 

Kni­ven har en hård­hed på 63–64 HRC. Bla­det er 24 cm langt, og er tyndt. 

Du kan læse mere om Mori­ta­kas kni­ve på Mori­ta­ka Hamo­nos hjem­mesi­de