poul-og-sin-mor
Pouls mor fyld­te 97 år og der­for skul­le der tages bil­le­der på ple­je­hjem­met. Jeg flyt­te­de der­for hele stu­di­et til ple­je­hjem­met og tog både et grup­pe­bil­le­de af hele fami­li­en. Der­ef­ter blev der taget portræt bil­le­der. Her sid­der de så; Pouls og sin Mor .. 

Jeg kan godt lide bil­le­det som kun er ret­tet gan­ske lidt.