Thil­de Maar­b­jerg, giver her 3 gode råd til, hvad du skal drik­ke jule­af­ten. 

Video­en er ble­vet til, da jeg var pro­jek­tan­sat ved Løgis­mo­se på Told­bo­den. Her sam­ar­bej­de­de jeg bl.a. med Thil­de Maar­b­jerg om en ræk­ke face­book video­er til brug i annon­cer.

Video­en er opta­get med natur­ligt lys, og er en to-kame­ra opta­gel­se, med ekstern lyd. 

Skul­le du få lyst at købe noget af vinen, kan du læg­ge vej­en for­bi Løgis­mo­se