Søren besøg­te mit stu­die. Tema­et var “lys i luf­ten” så med per­sien­ner og med røg­ma­ski­ne fik vi lavet nog­le ret fede bil­le­der. Søren er en dyg­tig model, så det bli­ver ikke sid­ste gang at han besø­ger stu­di­et. 

 

Se Søren brillierer i studiet i galleriet nedenunder

Foto­graf & retou­che: Kåre Buje
Model: Søren