Den­ne her lil­le bil­le­de­se­rie på 5 bil­le­der af en pige der fisker, er tænkt til pla­ka­ter på 50 x 70 cm . De er skabt til at hæn­ge ved siden af hin­an­den i sam­me eller til­stø­de­n­de loka­ler. Om man vil kal­de dem kon­cep­tio­nelt kunst eller blot for under­hol­den­de udsmyk­ning bety­der min­dre. 

Bil­le­der­ne skal ses såle­des at først kom­mer HELE pla­ka­ten, og så en for­stør­rel­se af model­len på bil­le­det. Pigen bli­ver ca en A4, når pla­ka­ten prin­tes ud i 50 x 70 cm

 

Plakaterne “spoiled girls can’t fish” og forstørrelser af dem kan ses her

Foto­graf og retou­che og pho­tos­hop: Kåre Buje
MUA: Anna-Maria Ham­mar­stedt
Model: Anna-Maria Ham­mar­stedt