Allan Sjølin spiller i Husum Kirke
Kåre Buje

Den 12 januar 2017 afholdt Husum Kirke koncert med  Allan Sjølin. Jeg havde fået til opgave at optage koncer­ten sammen med Viggo Buje Chri­sten­sen.

Her kan du se videoproduktionen fra koncerten. Den meget dygtige Allan Sjølin, som her spiller meget flotte stykker på sin guitar.

Der er tale om en fler­ka­me­ras video-produk­tion, som vi har opta­get og så efter­føl­gende har redi­ge­ret i Premi­ere pro.

Først var der ikke tiltænkt lys, men da lyset skulle dæmpes meget i Kirken, for at give koncert­del­ta­gerne en god ople­velse, så var det nødven­digt at hente lys. 6 Små dedo-lamper var hvad jeg havde, og det er ikke meget i et kirke­rum med store afstande. Alli­ge­vel synes vi at det fine lys giver en god indram­ning af Allan, og hans flotte span­ske guitarspil. 

Her er den første del af koncer­ten fordelt på 6 små videoer.
I denne vide­opro­duk­tion er der gjort meget ud af den gode lyd, så find hoved­te­le­fo­nerne frem.

koncer­ten var arran­ge­ret af Frank Jarlsfelt.