Caroline Vignes
Kåre Buje

Temaet var Bonnie og Clyde. Men vejret var mørkt og over­skyet og det var sen efter­mid­dag. Alli­ge­vel lykke­des det os at få nogle gode bille­der af Bonnie Alias Caro­line Vignes, med både rejse­kuf­fert og udklædning.
Bille­derne er taget med en 85mm og en 45mm.
Der var myg og andet kryb, men Caro­line trod­sede både kulde og kryb.

 

Foto­graf & retou­che: Kåre Buje
Model: Caro­line Vignes