Chillie Lucia Philipa Barnkob

Chillie Lucia Philipa Barnkob

Det er altid noget særligt at skulle portræt­te­rer folk For et er at lægge lidt godt lys, og stille model­len i nogle posi­tu­rer der vari­e­res til der er et bredt udvalg at tage fra. Noget andet er at fange det, som er essen­sen af de person­lig­he­der som jeg...
Caroline Vignes

Caroline Vignes

Temaet var Bonnie og Clyde. Men vejret var mørkt og over­skyet og det var sen efter­mid­dag. Alli­ge­vel lykke­des det os at få nogle gode bille­der af Bonnie Alias Caro­line Vignes, med både rejse­kuf­fert og udklædning. Bille­derne er taget med en 85mm og...
Tina bokser

Tina bokser

På refsha­leøen, var det et forfær­de­lig blæse­vejr. Alt blæste væk, hvis man ikke holdt fast i det.. Så det hand­lede om at finde steder hvor der var en smule læ. Senere tog vi til fortet på amager fælled. Temaet var boks­ning, sådan lidt Rocky-agtigt ..  ...
En gråvejrsdag med Majbritt Simonsen

En gråvejrsdag med Majbritt Simonsen

Det var en fin dag i Marts og himlen var så over­skyet, at det ikke var til at se hvor solen var på himlen. Med en enkelt speed-light som kant­lys, kunne vi alli­ge­vel få let sommer­lys ind i bille­det. Der var en del vind, så øjnene løb lidt i vand. Jeg har været i...
Moritaka Kniv

Moritaka Kniv

Her er to produkt­bil­le­der af Mori­ta­kas 24cm kokkekniv.Kniven er hånds­me­det på gammel­dags facon, med hammer, i Japans ældste ældste smedje, som var grund­lagt en gang i 1290’erne. En smede der har lavet samu­rai sværd i det fine­ste stål. Nu laver de kun...
Focal Stacking

Focal Stacking

Her er en del bille­der som er sat sammen af mange bille­der, ved såkaldt focal-stack­ing. Det fungere ved at man har en masse bille­der, hvor focus­punk­tet flyt­ter sig for hvert billede. Så sætter man bille­derne sammen, så det der er skarpt lægges på samme...
Fotografering af adventskalender

Fotografering af adventskalender

Det er blevet jule­tid, og så skal der foto­gra­fe­res produk­ter til diverse advents-kalen­drer. Også på løgis­mose hvor 4 adventska­len­dre skulle foto­gra­fe­res. Bille­derne er taget i natur­ligt lys og foto­gra­fe­ret på sækkelærred.  Hos løgis­mose...
Produktbilleder fra Løgismose

Produktbilleder fra Løgismose

I forbin­delse med min projek­tan­sæt­telse i Løgis­mose, blev det lige nødven­digt med et produkt­foto i en snæver vending. Jeg havde ikke produkt­fo­tos i mit port­fo­lio, så jeg synes lige at jeg ville smide det på her 🙂
Fotoshoot for MANIA-copenhagen

Fotoshoot for MANIA-copenhagen

Så var vi ude at tage bille­der til SoMe for MANIA-Copen­ha­gen. Den søde Micha­ela var model, og loka­tion var Konge­lunds­for­tet på Amager.   Der skulle laves forskel­lige fotos, som skal bruges i forbin­delse med kampag­ner på face­book. Nogle skal bruges...
Sarah fik fotograferet sin flotte mave

Sarah fik fotograferet sin flotte mave

Gravide Sarah var forbi studiet med sin flotte mave og hendes dejlige kæreste. Det kom der flotte bille­der ud af.  Se de flotte gravid­bil­le­der af Sarah og hendes mave herunder Foto­graf og retou­che: Kåre Buje MUA: Anna-Maria Hammarstedt...
High Chaparral

High Chaparral

High Chapar­ral er en tema­park med western tema. Hele parken er indret­tet som en gammel wester­nby. Byen er befol­ket af udklædte skue­spil­ler som gæsterne inter­a­ge­rer med. Men også gæsterne kommer i fuld udklæd­ning. Det giver en virke­lig auten­tisk stem­ning...
Mosetræf i jagthuset

Mosetræf i jagthuset

Den 18 juni 2017, var der mose­træf i Utter­s­lev mose. Jeg besøgte Mose­hu­set, som tilhø­rer Stor­kø­ben­havns Jagt­for­e­ning. Her kunne man se en hjort der var skudt tidligt om morge­nen. Hjor­ten var alle­rede ‘bræk­ket’, men den blev skin­det og parte­ret så...
Being a Ghost

Being a Ghost

Spøgel­ses­bil­le­der fra en kælder, dybt dybt nede. Nogle gange er model­len bare ikke død nok i øjnene, — og så må man jo gribe til photoshop   Se de fede spøgel­ses­bil­le­der her Foto­graf og retou­che og photos­hop: Kåre Buje...
Middelaldermarked i Valby

Middelaldermarked i Valby

Jeg var afsted på middelal­der­mar­ked i Valby. Her fik jeg mange gode bille­der af de mange udklædte medvirkende Foto­graf: Kåre Buje Model: diverse optræ­dende på middelal­der­mar­ke­det...
Solnedgang ved stranden

Solnedgang ved stranden

Nogen gange må man bare udnytte somme­rens flotte solned­gange. Når model­len er villig til at gå i det kolde vand, kan man få flotte bille­der med sig hjem.  Du kan se de flotte bille­der af solned­gan­gen her Foto­graf & retou­che: Kåre Buje...
Gruppebillede på plejehjemmet

Gruppebillede på plejehjemmet

Pouls mor fyldte 97 og der skulle tages grup­pe­bil­lede af hele fami­lien. Bille­det skulle bruges til at printe på et lærred, via et af de firmaer der nu gør det i den slags service.  Det betød at hele studiet måtte flyt­tes til pleje­hjem­met, hvor...