Her ses indlæg fra følgende kategori:

Location fotos
Chillie Lucia Philipa Barnkob

Chillie Lucia Philipa Barnkob

Det er altid noget særligt at skulle portræt­te­rer folk For et er at lægge lidt godt lys, og stille model­len i nogle posi­tu­rer der vari­e­res til der er et bredt udvalg at tage fra. Noget andet er at fange det, som er essen­sen af de person­lig­he­der som jeg...
Caroline Vignes

Caroline Vignes

Temaet var Bonnie og Clyde. Men vejret var mørkt og over­skyet og det var sen efter­mid­dag. Alli­ge­vel lykke­des det os at få nogle gode bille­der af Bonnie Alias Caro­line Vignes, med både rejse­kuf­fert og udklædning. Bille­derne er taget med en 85mm og...
Tina bokser

Tina bokser

På refsha­leøen, var det et forfær­de­lig blæse­vejr. Alt blæste væk, hvis man ikke holdt fast i det.. Så det hand­lede om at finde steder hvor der var en smule læ. Senere tog vi til fortet på amager fælled. Temaet var boks­ning, sådan lidt Rocky-agtigt ..  ...
En gråvejrsdag med Majbritt Simonsen

En gråvejrsdag med Majbritt Simonsen

Det var en fin dag i Marts og himlen var så over­skyet, at det ikke var til at se hvor solen var på himlen. Med en enkelt speed-light som kant­lys, kunne vi alli­ge­vel få let sommer­lys ind i bille­det. Der var en del vind, så øjnene løb lidt i vand. Jeg har været i...
Fotoshoot for MANIA-copenhagen

Fotoshoot for MANIA-copenhagen

Så var vi ude at tage bille­der til SoMe for MANIA-Copen­ha­gen. Den søde Micha­ela var model, og loka­tion var Konge­lunds­for­tet på Amager.   Der skulle laves forskel­lige fotos, som skal bruges i forbin­delse med kampag­ner på face­book. Nogle skal bruges...
Being a Ghost

Being a Ghost

Spøgel­ses­bil­le­der fra en kælder, dybt dybt nede. Nogle gange er model­len bare ikke død nok i øjnene, — og så må man jo gribe til photoshop   Se de fede spøgel­ses­bil­le­der her Foto­graf og retou­che og photos­hop: Kåre Buje...
Solnedgang ved stranden

Solnedgang ved stranden

Nogen gange må man bare udnytte somme­rens flotte solned­gange. Når model­len er villig til at gå i det kolde vand, kan man få flotte bille­der med sig hjem.  Du kan se de flotte bille­der af solned­gan­gen her Foto­graf & retou­che: Kåre Buje...
Gruppebillede på plejehjemmet

Gruppebillede på plejehjemmet

Pouls mor fyldte 97 og der skulle tages grup­pe­bil­lede af hele fami­lien. Bille­det skulle bruges til at printe på et lærred, via et af de firmaer der nu gør det i den slags service.  Det betød at hele studiet måtte flyt­tes til pleje­hjem­met, hvor...
Pouls mor

Pouls mor

Pouls mor fyldte 97 år og derfor skulle der tages bille­der på pleje­hjem­met. Jeg flyt­tede derfor hele studiet til pleje­hjem­met og tog både et grup­pe­bil­lede af hele fami­lien. Deref­ter blev der taget portræt bille­der. Her sidder de så; Pouls og...