David Johansen viser hvordan man lettest åbner østers
Kåre Buje

David Johan­sen fra Løgis­mose, og af nogen kendt fra Master­Chef, viser på denne video, hvor­dan man lettest åbner en Østers. Jeg har lavet videoen til Løgis­mose i forbin­delse med en face­book-kampagne. Videoen er forsøgs­mæs­sigt lavet ekstra “hånd­holdt”, for at få et mindre pole­ret udtryk. Nogen synes om udtryk­ket, andre synes det virker distra­he­rende. Min vurde­ring af det, er at Løgis­mose ikke helt er klar til det. Efter­føl­gende videoer bliver lavet på stativ eller med en rolig hånd.

Videoen er lavet i natur­lig lys og med to kame­raer (men kun en kame­ra­mand). Den følger en fast­sat skabe­lon for at holde en struk­tur i videoerne. 

Målet for videoen er face­book-opslag og annon­cer. Der er lavet under­tek­ster til for at imøde­komme folk der ser video­erne uden lyd. En lille bene­fit kan være bedre SEO-resul­ta­ter, gennem under­tek­sterne, selvom det stadig er uklart hvor meget google og face­book kigger i de løse SRT-filer