Det skal du drikke juleaften
Kåre Buje

Thilde Maar­b­jerg, giver her 3 gode råd til, hvad du skal drikke juleaften. 

Videoen er blevet til, da jeg var projek­tan­sat ved Løgis­mose på Told­bo­den. Her samar­bej­dede jeg bl.a. med Thilde Maar­b­jerg om en række face­book videoer til brug i annoncer.

Videoen er opta­get med natur­ligt lys, og er en to-kamera opta­gelse, med ekstern lyd. 

Skulle du få lyst at købe noget af vinen, kan du lægge vejen forbi Løgis­mose