Lil­li vil­le ger­ne have taget bil­le­der, der er lidt ander­le­des. Det kun­ne vi kla­re i stu­di­et. 

Du kan se et lille udvalg af Lillis billeder her

Foto­graf & retou­che: Kåre Buje
Model: Lil­li