Bil­le­der af Insek­ter kan alt­så noget. Der er noget cho­ke­ren­de, noget uhyg­ge­ligt, og noget fasci­ne­ren­de ved bil­le­de af insek­ter helt tæt på. Det skul­le jeg natur­lig­vis også have med i mit port­fo­lio.