I for­bin­del­se med en pro­jek­tan­sæt­tel­se i Løgis­mo­se har jeg sam­men med Thil­de Maar­b­jerg lavet en lil­le rek­la­me for Coravin. Fil­men er opta­get i natur­ligt lys, og med 2 kame­ra­er.

Coravin giver mulig­hed for at tap­pe vin ud af fla­sken uden at åbne vinen. Løgis­mo­se har et stort sor­ti­ment inden for bl.a. fine-wine.

Hvis du skul­le få lyst til sådan en ‘fæt­ter’ så skal du gå til deres hjem­mesi­de Loegismose.dk