Reklame for Coravin
Kåre Buje

I forbin­delse med en projek­tan­sæt­telse i Løgis­mose har jeg sammen med Thilde Maar­b­jerg lavet en lille reklame for Coravin. Filmen er opta­get i natur­ligt lys, og med 2 kameraer.

Coravin giver mulig­hed for at tappe vin ud af flasken uden at åbne vinen. Løgis­mose har et stort sorti­ment inden for bl.a. fine-wine.

Hvis du skulle få lyst til sådan en ‘fætter’ så skal du gå til deres hjem­meside Loegismose.dk