Caroline Vignes

Caroline Vignes

Temaet var Bonnie og Clyde. Men vejret var mørkt og over­skyet og det var sen efter­mid­dag. Alli­ge­vel lykke­des det os at få nogle gode bille­der af Bonnie Alias Caro­line Vignes, med både rejse­kuf­fert og udklædning. Bille­derne er taget med en 85mm og...