Her er en del bil­le­der som er sat sam­men af man­ge bil­le­der, ved såkaldt focal-sta­ck­ing. Det fun­ge­re ved at man har en mas­se bil­le­der, hvor focus­punk­tet flyt­ter sig for hvert bil­le­de. Så sæt­ter man bil­le­der­ne sam­men, så det der er skar­pt læg­ges på sam­me bil­le­de. Der­med får man et bil­le­de hvor alt, eller næsten alt er skar­pt. 

Når man fx tager super macro bil­le­der, så har man en meget meget lil­le dyb­de­skarp­hed. Her er det vir­ke­lig nød­ven­digt at sta­cke bil­le­der­ne til et dej­lig skapt bil­le­de.