Focal Stacking
Kåre Buje

Her er en del bille­der som er sat sammen af mange bille­der, ved såkaldt focal-stack­ing. Det fungere ved at man har en masse bille­der, hvor focus­punk­tet flyt­ter sig for hvert billede. Så sætter man bille­derne sammen, så det der er skarpt lægges på samme billede. Dermed får man et billede hvor alt, eller næsten alt er skarpt. 

Når man fx tager super macro bille­der, så har man en meget meget lille dybde­skarp­hed. Her er det virke­lig nødven­digt at stacke bille­derne til et dejlig skapt billede.