Her ses indlæg fra følgende kategori:

Produkt fotos
Moritaka Kniv

Moritaka Kniv

Her er to produkt­bil­le­der af Mori­ta­kas 24cm kokkekniv.Kniven er hånds­me­det på gammel­dags facon, med hammer, i Japans ældste ældste smedje, som var grund­lagt en gang i 1290’erne. En smede der har lavet samu­rai sværd i det fine­ste stål. Nu laver de kun...
Focal Stacking

Focal Stacking

Her er en del bille­der som er sat sammen af mange bille­der, ved såkaldt focal-stack­ing. Det fungere ved at man har en masse bille­der, hvor focus­punk­tet flyt­ter sig for hvert billede. Så sætter man bille­derne sammen, så det der er skarpt lægges på samme...
Fotografering af adventskalender

Fotografering af adventskalender

Det er blevet jule­tid, og så skal der foto­gra­fe­res produk­ter til diverse advents-kalen­drer. Også på løgis­mose hvor 4 adventska­len­dre skulle foto­gra­fe­res. Bille­derne er taget i natur­ligt lys og foto­gra­fe­ret på sækkelærred.  Hos løgis­mose...
Produktbilleder fra Løgismose

Produktbilleder fra Løgismose

I forbin­delse med min projek­tan­sæt­telse i Løgis­mose, blev det lige nødven­digt med et produkt­foto i en snæver vending. Jeg havde ikke produkt­fo­tos i mit port­fo­lio, så jeg synes lige at jeg ville smide det på her 🙂
Fotoshoot for MANIA-copenhagen

Fotoshoot for MANIA-copenhagen

Så var vi ude at tage bille­der til SoMe for MANIA-Copen­ha­gen. Den søde Micha­ela var model, og loka­tion var Konge­lunds­for­tet på Amager.   Der skulle laves forskel­lige fotos, som skal bruges i forbin­delse med kampag­ner på face­book. Nogle skal bruges...