Det er ble­vet jule­tid, og så skal der foto­gra­fe­res pro­duk­ter til diver­se advents-kalen­drer. Også på løgis­mo­se hvor 4 adventska­len­dre skul­le foto­gra­fe­res. 
Bil­le­der­ne er taget i natur­ligt lys og foto­gra­fe­ret på sæk­ke­lær­red. 

Hos løgis­mo­se pyn­ter man ikke sådan op til høj­ti­der­ne så pyn­ten er under­spil­let.
Hvis du kun­ne tæn­ke dig at købe pro­duk­ter­ne skal du over på Løgis­mo­ses hjem­mesi­de