Fotografering af adventskalender
Kåre Buje

Det er blevet jule­tid, og så skal der foto­gra­fe­res produk­ter til diverse advents-kalen­drer. Også på løgis­mose hvor 4 adventska­len­dre skulle foto­gra­fe­res. 
Bille­derne er taget i natur­ligt lys og foto­gra­fe­ret på sækkelærred. 

Hos løgis­mose pynter man ikke sådan op til højti­derne så pynten er under­spil­let.
Hvis du kunne tænke dig at købe produk­terne skal du over på Løgis­mo­ses hjemmeside