Gruppebillede på plejehjemmet
Kåre Buje

97-aars-fødselsdag

Pouls mor fyldte 97 og der skulle tages grup­pe­bil­lede af hele fami­lien. Bille­det skulle bruges til at printe på et lærred, via et af de firmaer der nu gør det i den slags service. 
Det betød at hele studiet måtte flyt­tes til pleje­hjem­met, hvor fødsels­da­gen skulle holdes. 

Nogle af gæsterne var i rulle­stol, andre med rolla­tor, Der blev taget 7 bille­der, og fra de 3 bedste blev der flyt­tet lidt rundt på ansig­ter og åbne/​lukkede øjne, så der kom et harmonisk billede ud af det. 

Det betød også at der ikke var ret meget lyssæt­ning, for ikke alle kunne stå op til at få taget billedet. 

Jeg synes at det blev et godt billede hvor alle får lov at shine.  Og fami­lien var meget glade for det.