97-aars-fødselsdag

Pouls mor fyld­te 97 og der skul­le tages grup­pe­bil­le­de af hele fami­li­en. Bil­le­det skul­le bru­ges til at prin­te på et lær­red, via et af de fir­ma­er der nu gør det i den slags ser­vi­ce. 
Det betød at hele stu­di­et måt­te flyt­tes til ple­je­hjem­met, hvor fød­sels­da­gen skul­le hol­des. 

Nog­le af gæster­ne var i rul­le­stol, andre med rol­la­tor, Der blev taget 7 bil­le­der, og fra de 3 bed­ste blev der flyt­tet lidt rundt på ansig­ter og åbne/lukkede øjne, så der kom et har­monisk bil­le­de ud af det. 

Det betød også at der ikke var ret meget lys­sæt­ning, for ikke alle kun­ne stå op til at få taget bil­le­det. 

Jeg synes at det blev et godt bil­le­de hvor alle får lov at shine.  Og fami­li­en var meget gla­de for det.