High Cha­par­ral er en tema­park med western tema. Hele par­ken er ind­ret­tet som en gam­mel wester­n­by. Byen er befol­ket af udklæd­te sku­e­spil­ler som gæster­ne inter­a­ge­rer med. Men også gæster­ne kom­mer i fuld udklæd­ning. Det giver en vir­ke­lig auten­tisk stem­ning af at med­vir­ke i en gam­mel cow­boy’­der film. Her er også flot­te Western Shows med vil­de skud­du­el­ler med ører­dø­ven­de skud­sal­ver og dyna­mit eks­plo­tio­ner. 

Foto­graf: Kåre Buje
Model: diver­se optræ­den­de i High Cha­par­ral The­me­park