Mosetræf i jagthuset
Kåre Buje

Den 18 juni 2017, var der mose­træf i Utter­s­lev mose. Jeg besøgte Mose­hu­set, som tilhø­rer Stor­kø­ben­havns Jagt­for­e­ning. Her kunne man se en hjort der var skudt tidligt om morge­nen. Hjor­ten var alle­rede ‘bræk­ket’, men den blev skin­det og parte­ret så alle kunne se. En kvinde fra Køben­havns Univer­si­tet kunne fortælle om hvor­dan man bruger knog­lerne i benene til fiske­kroge tilbage i stenal­de­ren. Hun havde selv lavet fiske­kroge af ben, som hun viste frem.

En hund­e­fø­rer fortalte om arbej­det som swei­sshund­e­fø­rer, og viste hvad hans hund kunne udrette. Han fortalte hvor­dan jægere bruger ham og resten af korp­set. Rigtig aktu­elt blev det da han fortalte hvad man bør gøre hvis man rammer et dyr med sin bil. Hvor­dan får man fat i en swei­sshund­e­fø­rer, og hvor­dan kan man sikre at hund­e­føren ved hvor han skal sætte sin swei­sshund i gang fra.

Efter at manden havde blæst til frokost på sit jagt­horn, fik alle lov at smage på maden. Der var fasan-suppe, som var en slags karrysuppe. Og natur­lig­vis fik man lov at prøve­s­mage hjor­ten, som var grillet.

Børnene kunne ved mose­hu­set gå en særlig dyre-sti hvor man skulle lærer om dyr og svare på spørgs­mål. Når man havde gennem­gået ruten og svaret på alle spørgs­mål fik man over­rakt en fin medalje.

Randi som har gulds­me­de­værk­ste­det havde taget et helt funge­rende værk­sted med og gennem sit arbejde viste hun sine evner udi udsmyk­ning af geværkol­ber og stokkehoveder.

Der var god service inde i huset, hvor man kunne købe kaffe, øl og soda­vand. Desu­den kunne børnene få lov at smage hjem­mela­vet Candyfloss. 

Stor­kø­ben­havns Jagtforening

Du kan finde Mose­hu­set her:
Mosesvin­get 3
2400 Køben­havn NV
Tlf: 2011 5453