Produktbilleder fra Løgismose
Kåre Buje

I forbin­delse med min projek­tan­sæt­telse i Løgis­mose, blev det lige nødven­digt med et produkt­foto i en snæver vending. Jeg havde ikke produkt­fo­tos i mit port­fo­lio, så jeg synes lige at jeg ville smide det på her 🙂