I for­bin­del­se med min pro­jek­tan­sæt­tel­se i Løgis­mo­se, blev det lige nød­ven­digt med et pro­dukt­fo­to i en snæ­ver ven­ding. Jeg hav­de ikke pro­dukt­fo­tos i mit port­fo­lio, så jeg synes lige at jeg vil­le smi­de det på her 🙂