Fotoshoot for MANIA-copenhagen
Kåre Buje

Så var vi ude at tage bille­der til SoMe for MANIA-Copen­ha­gen. Den søde Micha­ela var model, og loka­tion var Konge­lunds­for­tet på Amager.

 

Der skulle laves forskel­lige fotos, som skal bruges i forbin­delse med kampag­ner på face­book. Nogle skal bruges sammen med tekst, andre skal give stem­ning til en tekst. Bille­derne bliver retou­che­ret når de skal bruges, så her er de bare pre-redi­ge­ret. Beskæ­rin­gen skal også ændres alt efter hvad bille­det skal bruges til.

 

Det er mig der har foto­gra­fe­ret bille­der, på mit eget udstyr. Bille­derne er taget som en del af en gratis prak­tik, gennem kommu­nen. Afta­len var at alle parter måtte bruge bille­derne til markeds­fø­ring, og kun ved berø­ring kredi­te­ring. MANIA, har alle­rede brugt bille­derne flit­tigt på de soci­ale medier. Både under og efter min tilknyt­ning til butik­ken. Som foto­graf og redi­ge­rings­tek­nik­ker på bille­derne, er det mig der har rettig­he­den til billeder.

 

 

 

 

 


 

 

 

Foto­graf og retou­che: Kåre Buje
Model og MUA: Micha­ela Soldal
Kostume: Maniacopenhagen.dk